Trầm hương

I. Nguồn gốc gỗ trầm hương 1. Trầm hương là gì? Gỗ trầm hương hay trầm gió, là một phần gỗ bên trong cây Dó bầu có chứa...

Khoảng cách từ Trái Đất đến các thiên thể trong hệ Mặt Trời

Nếu chế tạo được tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc ánh sáng 1.080 triệu km/h, con người có thể khám phá những...

Các tầng khí quyển trái đất

Bầu khí quyển của Trái Đất bao gồm nhiều lớp với những đặc điểm riêng biệt, trong đó tầng ngoài cùng đang dần tan...

Bản đồ là gì

Vị trí hình dạng và kích thước của Trái đất 1. Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời - Hệ Mặt trời bao gồm:...

Vũ trụ song song

Các nhà khoa học xây dựng nhiều mô hình khác nhau nhằm dự đoán sự tồn tại của vũ trụ song song, ẩn số...

Lịch sử hình thành Trái Đất và 25 dấu mốc quan trọng

Trái Đất là hành tinh duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Được hình thành cách đây gần 4,6...

Bí ẩn các chòm sao

Hoàng Đạo chính là đường chuyển động của Mặt Trời trên Thiên cầu trong 1 năm. Chúng ta đã biết rằng Trái Đất chuyển...

Lý thuyết dây

Lý thuyết dây là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bảncùng...

Vũ trụ toàn ảnh

To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in...